MAA JA METSÄTILAT

Joensuu Hammaslahti Marjasalontie    Myyty

Hyväpuustoinen metsätila pinta-ala 28,8 ha Puuston määrä

n. 4500 m3. Hakkukypsää metsää n. 10 ha+ harvennuksia.

Ei soistuvia kankaita, rehevät kasvupohjat. tie kulkee

palsan läpi.  Hp 172 000 €

Kartta                Kartta                Kartta                Ilmak.                Kuviok.

Kuviot.               Kuviot.               Puustom.          Khl. ja maap.