MAA JA METSÄTILAT

Päivitetty 16.06.2020  

 

Joensuu Hammaslahti

Metsätila pinta-ala 6,7 ha. puuston  määrä noin 670 m3. Paljon

polttopuuta. Suurin osa lehtomaista kangasta. Tilalla yksi tai

kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa. Erittäin rauhallinen si-

jainti.  Hp 28 000 €

Kartta         Kartta         Ilmak.        Kuviok.      Kuviot

Kuviot       Kuviot       Maapohja   Puusto

                                                             

 

Kontiolahti Uuro

Maa-aineksen ottolupa, oma itsenäinen tila 5,1 ha. Ottolupa

100 000 m3. Sijainti erittäin hyvä. Hyvä tie kohteelle, Puustoa

alueella noin 650 m3, Myydään tarjousten perusteella, Myyjä

pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Kartta         Kartta                                                                                                                       

                  

                  

                  

                  

                                     

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                          

.