MAA JA METSÄTILAT

Päivitetty 21.05.2020  

 

Joensuu Eno

Metsätila pinta-ala 13 ha. puuston määrä 1820 m3, rehevät kas-

vupohjat, suurin osa lehtomaista kangasta. Tie palstalle. Tila ra-

joittuu Tuomilampeen, rantaviivaa noin 400 m. Tilalla erillinen

noin 0,5 ha erillinen palsta Eteläpääntien varressa, jossa purku-

kuntoinen vanha rakennus, ja voimassa oleva sähköliittymä.

Hp 56 000 €

Kartta         Kartta         Ilmakuva    Kuviok.      Kuviot

Kuviot       Kuviot       Kuviot       Kuviot       Kuviot

Kuviot       Puumäärä. kehitysl.maap.

 

Joensuu Hammaslahti

Metsätila pinta-ala 6,7 ha. puuston  määrä noin 670 m3. Paljon

polttopuuta. Suurin osa lehtomaista kangasta. Tilalla yksi tai

kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa. Erittäin rauhallinen si-

jainti.  Hp 28 000 €

Kartta         Kartta         Ilmak.        Kuviok.      Kuviot

Kuviot       Kuviot       Maapohja   Puusto

                                                             

 

 

Kontiolahti Uuro

Maa-aineksen ottolupa, oma itsenäinen tila 5,1 ha. Ottolupa

100 000 m3. Sijainti erittäin hyvä. Hyvä tie kohteelle, Puustoa

alueella noin 650 m3, Myydään tarjousten perusteella, Myyjä

pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Kartta         Kartta                                                                                                                       

                  

                  

                  

                  

                                     

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                          

.